мэдээлэл рүү очих
Таны бүх захиалгад 5% хямдрал - Код: ШИНЭ5
Таны бүх захиалгад 5% хямдрал - Код: ШИНЭ5

Холимог мөнгөний тоолуур

Холимог мөнгөний тоолуур өөр өөр мөнгөн дэвсгэртийг тоолох, ангилах чадвартай. Зарим нь нэг халаастай байхад зарим нь хоёр юм уу татгалзсан халаастай. Алдаа гарсан эсвэл хуурамч данс илэрсэн тохиолдолд нэг халаасны машин ажиллахаа зогсооно. Дараа нь хэрэглэгч төлбөрөө хасч, тоолох эсвэл эрэмбэлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ. Хос халаасны тоолуур нь хуурамч эсвэл алдааны дэвсгэртийг хоёр дахь халаасанд хийж, үргэлжлүүлэн тоолдог. Холимог мөнгөний бүх тоолуур нь хуурамч мөнгө илрүүлэх аргуудтай стандартаар ирдэг.